POWIAT SIEMIATYCKI POZYSKAŁ PIENIĄDZE NA UNOWOCZEŚNIENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ ZST W CZARTAJEWIE

Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie, jako jedyna szkoła powiatu siemiatyckiego została wymieniona  otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 14 tys. zł  w ramach rządowego projektu “Aktywna Tablica 2020”. Otrzymane pieniądze szkoła przeznaczy na dalsze unowocześnianie bazy dydaktycznej – zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie w trakcie prowadzonych zajęć i na pewno przyczyni się do zwiększenia wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania.

W tym roku 41 organów prowadzących szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i SOSW z województwa podlaskiego złożyło wnioski o udział w Programie „Aktywna tablica”. Wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie dla 135 szkół. Program finansowany jest w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.