SIEMIATYCKI SZPITAL POWIATOWY MONTUJE ZBIORNIK Z TLENEM MEDYCZNYM!

W szpitalu powiatowym w Siemiatyczach w ekspresowym tempie trwa montaż dwóch ponad 3 tonowych zbiorników z tlenem medycznym wraz z instalacją do centralnej tlenowni. Będzie on dostarczany dla najbardziej potrzebujących pacjentów, w tym chorych na COVID-19 oraz podłączonych do respiratorów. Instalacja zwiększy bezpieczeństwo w przypadku terapii pacjentów przechodzących ciężką postać infekcji, a docelowo także pozwoli na odejście od aparatury tlenowej opierającej się na butlach gazowych.

Dotychczas szpital był zaopatrywany w małe butle, w tym przyłóżkowe, które stawiało się przy pacjentach. Natomiast przy zasilaniu ze zbiorników będzie możliwe jednorazowe dostarczenie dużej ilości tlenu dla naszego szpitala, dla naszych pacjentów.

Dostarczone ze Śląska przez firmę “Linde” zbiorniki  ma pojemność ponad 6 ton i na salach wyposażonych w odpowiednią instalację zastąpią dotychczas użytkowane butle 40 kg i 50 kg. Będą one jednak nadal użytkowane przy łóżkach gdzie nie jest zamontowana centralna instalacja tlenowa. Ponadto, dywersyfikacja źródeł tlenu medycznego gwarantuje wyższe bezpieczeństwo pacjentów.

Obecnie Wicestarosta Marek Bobel i dyrekcja szpitala starają się o znaczną dotację z budżetu państwa oraz urzędu marszałkowskiego, które pozwoliłaby (praktycznie w 100% sfinansować powyższą inwestycję i odciążyć budżet szpitala) oraz dodatkowo realizować budowę nowej instalacji tlenowej na szpitalnych oddziałach: chirurgicznym, położniczo-ginekologicznym, dawnym ZPO i izbie przyjęć.

 

Montaż zbiornika tlenowego powinien zakończyć się dziś, a gaz ze zbiorników do szpitalnych sal popłynie w piątek lub sobotę.