ŻAŁOBA NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCKIGO

Zarządzenie nr 47/20 Starosty Siemiatyckiego z dnia 6 listopada 2020r

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Powiatu Siemiatyckiego w związku ze śmiercią Starosty Siemiatyckiego Jana Zalewskiego

Na podstawie art.34 ust.1 i art.35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 t.j.) zarządza się co następuje:

§ 1

W związku ze śmiercią Starosty Siemiatyckiego Pana Jana Zalewskiego zarządzam okres żałoby na terenie Powiatu Siemiatyckiego od dnia 6 listopada do dnia pogrzebu.

§ 2

Na znak żałoby na budynku zajmowanym przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz powiatowe jednostki organizacyjne zarządzam wywieszenie flagi i przewiązanie kirem.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 4

Zwracam się z apelem do organizatorów imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjnym oraz sportowym na terenie Powiatu Siemiatyckiego, zaplanowanych w czasie trwania żałoby o ich odwołanie bądź ograniczenie.

WICESTAROSTA

mgr Marek Bobel