NOWY STAROSTA, WICESTAROSTA I ZARZĄD POWIATU WYBRANY!

Rada Powiatu Siemiatyckiego podczas dzisiejszej sesji wybrała nowy Zarząd Powiatu. Starostą został Marek Bobel, a Wicestarostą Sylwester Zgierun. Nowym radnym został Mirosław Angielczyk. Rada Powiatu jednogłośnie podjęła decyzję o nadaniu sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach imienia – Jana Zalewskiego (którego w listopadzie pożegnaliśmy). W obradach uczestniczyło 16 radnych.

W głosowaniu tajnym Marek Bobel, z klubu PiS, otrzymał 14 głosów “za”, jedna osoba się wstrzymała oraz 1 była przeciw. Starosta jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, oraz studiów podyplomowych: w zakresie finansów i rachunkowości, zamówień publicznych, menadżerskich. Doświadczony samorządowiec: w latach 2010-2014 radny powiatu siemiatyckiego, w latach 2014-2020 radny powiatu siemiatyckiego pełniący funkcję wicestarosty.

Starosta zaproponował na Wicestarostę radnego Sylwestra Zgieruna. W głosowaniu otrzymał on 11 głosów poparcia, 4 przeciw, 1 wstrzymujący. Wicestarosta – wykształcenie średnie, od ponad 30 lat pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy Drohiczyn, społecznik, z zamiłowania myśliwy.

Ponadto w zarządzie powiatu, także desygnowani przez nowego starostę, znajdują się:

• Jan Markiewicz – uzyskał 11 głosów poparcia, 3 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące;

• Wiesław Klepacki – 13 głosów “za”, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące;

• Krzysztof Andruszkiewicz – 13 głosów za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący.

 

Komisję skrutacyjną stanowili radni (wybrani jednogłośnie):

– Bożena Bujno – przewodnicząca

– Paweł Kowalczyk

– Mariusz Pyzowski

Nowym radnym został Mirosław Angielczyk z Korycin gm. Grodzisk