Sąd przyznał rację Staroście – odzyskaliśmy działkę w Czartajewie!

Odzyskujemy znaczną część własności utraconej działki w Czartajewie (gm. Siemiatycze), stanowiącej przez lata drogę publiczną (Czartajew – Wyromiejki)! Na skutek apelacji Skarbu Państwa – Starosty Siemiatyckiego, Sąd Okręgowy w Białymstoku (11 lutego) zmienia niekorzystny dla nas wyrok Sądu I Instancji i stwierdza nabycie przez Skarb Państwa – Starostę Siemiatyckiego, przez zasiedzenie, prawa własności nieruchomości położonej w Czartajewie oznaczonej nowym numerem 466/5.

Tym samym pozwoli to na unormowanie ciągnącej się od wielu lat sprawy dostępu do drogi pomiędzy Czartajewem i Wyromiejkami.

Wyrok ten jest ostateczny i podlega jedynie kasacji do Sądu Najwyższego – mówi starosta Marek Bobel.To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla Zarządu Powiatu, ale i dla wszystkich mieszkańców powiatu, a przede wszystkim Czartajewa, Wyromiejk i sąsiednich miejscowości. Sprawę z ramienia starostwa prowadził mecenas Paweł Chojnowski i to głównie jego argumenty w tej sprawie przekonały Sąd Okręgowy w Białymstoku.