Uczniowie ZSR w Ostrożanach bezpłatnie zrobią prawo jazdy!

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach bezpłatnie zrobią prawo jazdy, a także inne kursy zawodowe. Wszystko to w ramach projektu unijnego. Aktualnie 12 uczniów rozpoczęło  kurs na prawo jazdy kategorii “B”. Docelowo bezpłatnie “prawko” będzie mogło uzyskać 36 uczniów.

Kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu i motocykla), a także ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym. Kurs na prawo jazdy kat. b obejmuje 30 godzin nauki teoretycznej oraz 30 godzin praktycznej nauki jazdy.

Grafika bezpłatny kurs prawa jazdy dla uczniów ZSR Ostrożany
Grafika bezpłatny kurs prawa jazdy dla uczniów ZSR Ostrożany

Wkrótce ruszą kolejne kursy z których skorzysta młodzież ZSR Ostrożany: barista, carving, barman, kelner, sommelier, wytwarzanie pralin i czekolad, operator kombajnu zbożowego itd.

Władze Powiatu Siemiatyckiego systematycznie inwestują w rozwój infrastruktury szkolnej. Celem jest ciągła poprawa nie tylko jakości nauczania, ale i warunków, w jakich kształcą się młodzi mieszkańcy naszego regionu.

Szkolenie – kurs prawa jazdy jest całkowicie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.