Umowa na remont drogi powiatowej Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk podpisana!

W Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach w obecności starosty Marka Bobla, wicestarosty Sylwestra Zgieruna została podpisana umowa na roboty budowlane pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach, reprezentowanym przez dyrektora Jana Samojluka, a P.W “Wikrusz”z Miedznej (pow. węgrowski) reprezentowanym przez Adama Witkowskiego. Umowa dotyczy wykonania Remontu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki –Grodzisk”. Długość odcinka drogi objętego inwestycją wynosi ponad 4,1 km (jest to odcinek drogi położony na terenie Gminy Grodzisk).

Na przedmiotowej drodze w ramach remontu przewidziano między innymi: położenie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, remont 3 przepustów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Termin zakończenia prac zawarty w umowie to 15 sierpnia 2021 roku. Jednakże wykonawca z Miedznej deklaruje iż inwestycja zostanie zakończona znacznie szybciej.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi ponad 1 milion 390 tys. złotych. Połowę kosztów inwestycji stanowi pozyskane przez powiat dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetów: Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Grodzisk (solidarnie po 25%).