Rozbudowa drogi powiatowej Kłopoty Patry – Wiercień Duży ruszy w maju!

Dziś w starostwie w obecności starosty Marka Bobla i wicestarosty Sylwestra Zgieruna podpisana została umowa dotycząca “Rozbudowy drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży”. Rozbudowa drogi na terenie Gminy Siemiatycze to kolejna duża powiatowa inwestycja zaplanowana na ten rok. Jej wykonaniem zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec. Firma zaproponowała w przetargu ogłoszonym przez PZD Siemiatycze najkorzystniejszą cenę – nieco ponad 1 milion 651 tys. zł. Prace mają rozpocząć się jeszcze w maju.

Rozbudowa obejmie odcinek drogi powiatowej o długości 3,1 km (położony na terenie Gminy Siemiatycze). Zakres prac obejmuje między innymi: wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy gruntowych, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi, wykonanie zjazdów gospodarczych o nawierzchni bitumicznej i żwirowej, ustawienie pionowych znaków drogowych.

Termin zakończenia prac to 1 października 2021 roku. Inwestycja w 50% będzie finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotacja pozyskana przez powiat) oraz solidarnie po 25% z budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Siemiatycze.