Przebudowę ulicy Słowiczyńskiej czas zaczynać – plac budowy przekazany!

Dziś z udziałem Starosty Marka Bobla, Wicestarosty Sylwestra Zgieruna, Burmistrza Miasta Siemiatycze Piotra Siniakowicza, Zastępcy Burmistrza Miasta Siemiatycze Henryka Czmuta, Dyrektora PZD Jana Samojluka, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Siemiatycze  Igora Śnieżko nastąpiło przekazanie placu budowy związanego z  przebudowa części drogi powiatowej nr 1754B: ulica Słowiczyńska w Siemiatyczach – Tołwin – Hornowo.

Jej wykonaniem zajmie się Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe “Maksbud” z Bielska Podlaskiego. Przebudowa obejmie odcinek drogi powiatowej o długości 3,2 km (położony na terenie Miasta Siemiatycze oraz Gminy Siemiatycze). Przebudowa ulicy Słowiczyńskiej została podzielona na dwa etapy i rozłożona na dwa lata.

W tym roku przebudowy doczeka się odcinek ulicy Słowiczyńskiej od “Ronda Solidarności” na Zamościu do skrzyżowania z ulicą Kasztanową oraz przebudowany zostanie odcinek trasy na terenie Gminy Siemiatycze: od granicy administracyjnej Miasta Siemiatycze do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bacikach Średnich.

Natomiast w 2022 roku na terenie Siemiatycz przebudowane będą dwa odcinki ulicy Słowiczyńskiej: od Kasztanowej do Norwida oraz od Słowiczej do granicy administracyjnej Miasta Siemiatycze (do nowo powstającego osiedla domów jednorodzinnych).

Inwestycja z zakończeniem do 17 października 2022 r. 

Zamówienie obejmuje :

–  przebudowy jezdni,

–  przebudowy chodników,

–  przebudowy ciągów pieszo – rowerowych,

–  przebudowy zatok autobusowych,

–  przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi,

–  przebudowy zjazdów,

–  przebudowy poboczy,

–  renowacji rowów przydrożnych z przepustami,

–  przebudowy przepustów,

–  zakładania zieleńców,

–  budowę przyłączy zasilających lampy na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych,

–  remont kanalizacji deszczowej w technologii rękawa z przebudową i budową przykanalików.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja w 50% kosztów kwalifikowanych będzie finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotacja pozyskana przez powiat) i wkład własny z budżetu Powiatu Siemiatyckiego oraz Miasta Siemiatycze i Gminy Siemiatycze (solidarnie po 25% realizowanej inwestycji na terenie jst).