Rusza budowa ścieżki pieszo – rowerowej Siemiatycze – Czartajew!

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wydał dziś decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. „ZRID”) na budowę ścieżki pieszo – rowerowej Siemiatycze – Czartajew. Oznacza to iż wykonawca, czyli firma “Maksbud” z Bielska Podlaskiego może przystępować do pracy.

Inwestorem jest GDDKIA Oddział w Białymstoku. Ścieżka będzie budowana wzdłuż ulicy Ciechanowieckiej i Białostockiej – długość 2 km 840 metrów. Ścieżka powstanie dzięki staraniom powiatu siemiatyckiego, a w szczególności Starosty Marka Bobla, który zabiegał o realizację inwestycji.

Ścieżka rowerowa będzie łączyła Siemiatycze również z drogą wojewódzką 690 w kierunku Ciechanowca. Wartość inwestycji to ponad 7 milionów 736 tys. złotych. Inwestycja jest możliwa dzięki rządowemu wsparciu (w 100% sfinansowana z budżetu państwa – bez konieczności udziału któregokolwiek z samorządów).

Ścieżka rozpocznie swój bieg – na wysokości skrzyżowania ulicy Ciechanowieckiej z ulicą Lewandowskiego (przy stacji paliw “Circle K” i na wysokości kaplicy Św. Anny) wzdłuż ogródków działkowych przy dawnym POM-ie i dalej poprowadzi nas ulicą Ciechanowiecką (obok stacji paliw “Żerpol”, sklepu “Media Expert”) aż do drogi wojewódzkiej Siemiatycze – Ciechanowiec i do Czartajewa aż do skrzyżowania z ulicą Spacerową (na klinie Połosy). Podczas budowy powstanie kładka na rzece Kamionce. Budowa ścieżki ma zakończyć się w 2021 roku.