Harmonogram spotkań z uczestnikami scalenia gruntów obiektu „DĘBITKA I INNE”

Siemiatycze, 2021-07-26
GG.661.1.5.2018.2019.2020.2021

I N F O R M A C J A

W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów obiektu „DĘBITKA I INNE” w skład którego wchodzą obręby ewidencyjne: 0001 Siemiatycze, 0002 Siemiatycze i jednostka ewidencyjna Siemiatycze obszar wiejski, obręb 0003 Baciki Dalsze, powiat siemiatycki, woj. podlaskie Starosta Siemiatycki przedstawia harmonogram spotkań z uczestnikami scalenia w celu indywidualnego zapoznania uczestników scalenia z powierzchnią i wartością szacunkową ich gruntów oraz zebrania życzeń co do przyszłej lokalizacji ekwiwalentów należnych:
– 16 – 20 sierpnia 2021 r. w godz. 9:00 – 15:30 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach w pok. 119.
– Powyższe czynności będą kontynuowane w dniach 23 – 27 sierpnia 2021 r. w godz. 9:00 – 15:30 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach w pok. 119.

Informuję ponadto, iż na spotkanie należy uprzednio umówić się z geodetą – projektantem, który dostępny będzie pod nr telefonu 508 372 803.
Z poważaniem
Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości
GEODETA POWIATOWY
mgr inż. Roman Łopaciuk

Otrzymują:
1. Strony postępowania – zgodnie z art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
(Dz. U. z 2018 poz. 908 t.j. ze zm.)
2. Urząd Miasta Siemiatycze – celem ogłoszenia i wywieszenia na tablicy ogłoszeń
3. Urząd Gminy Siemiatycze – celem ogłoszenia i wywieszenia na tablicy ogłoszeń
4. Sołtys wsi Baciki Dalsze – celem ogłoszenia i wywieszenia na tablicy ogłoszeń
5. Zarząd Wspólnoty Leśno Gruntowej „Dębitka i inne”
6. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
7. a/a.