Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni

OBWIESZCZENIE NR 20/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 3 października 2021 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 1 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych
oraz innych rodzajów broni.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1928) podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  1 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku  z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz. U. poz. 1798) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych  rodzajów broni (Dz. U. poz. 1799).
Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

Do pobrania:

pełna treść Obwieszczenia