Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie przedłużenie stanu wyjątkowego

OBWIESZCZENIE NR 19/2021
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 1 października 2021 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1928) podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego
(Dz. U. poz. 1788).
Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

Do pobrania:

pełna treść Obwieszczenia