Powiat pozyskał ponad 426 tys. złotych na zakup mikrobusów dla niepełnosprawnych i likwidację barier architektonicznych

Powiat siemiatycki pozyskał ponad 426 tysięcy złotych na zakup 3 mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych w placówce edukacyjnej. Dziś w starostwie zostały podpisane stosowne umowy, które umożliwią przekazanie środków finansowych dla beneficjentów – samorządów gminnych i stowarzyszenia. Umowy podpisali – w imieniu Powiatu Siemiatyckiego: Starosta Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun, a ze strony beneficjentów Wójtowie poszczególnych gmin oraz Prezes Stowarzyszenia Pomocy “Szansa” z Witowic, które prowadzi WTZ w Dołubowie.

Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, a dokładnie z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Pieniądze pozyskane przez powiat będą służyły niepełnosprawnym z Gminy Milejczyce, Dziadkowice, Perlejewo oraz osobom przebywającym w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dołubowie.

Powiat Siemiatycki przekaże pomoc:

– Gminie Dziadkowice – kwota dofinansowania ponad 91 tys. złotych na zakup nowoczesnego 9 osobowego mikrobusu  przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózku inwalidzkim.

Gminie Milejczyce maksymalna kwota dofinansowania ponad 91 tys. złotych na zakup nowoczesnego 9 osobowego mikrobusu  przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózku inwalidzkim.

Gminie Perlejewo maksymalna kwota dofinansowania ponad 91 tys. złotych na zakup nowoczesnego 9 osobowego mikrobusu  przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózku inwalidzkim.

Wszystkie pojazdy zostaną zakupione do końca kwietnia 2022 roku.

Natomiast Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dołubowie otrzymały dotację 153 tys. złotych na przeprowadzenie znacznego remontu pomieszczeń w budynku warsztatów. Prace budowlane zostaną ukończone do końca kwietnia 2022 roku.