Przebudowa ul. Słowiczyńskiej w Siemiatyczach – prace postępują

Prace na zamkniętym odcinku ul. Słowiczyńskiej w Siemiatyczach cały czas postępują – znaczna ilość prac jest już wykonana zarówno w obrębie chodników, jak i jezdni. W tym roku przebudowy doczeka się odcinek ulicy Słowiczyńskiej od “Ronda Solidarności” na Zamościu do skrzyżowania z ulicą Kasztanową. Jeszcze w październiku ulica Słowiczyńska doczeka się nowej nawierzchni asfaltowej – aktualnie robotnicy kończą prace brukarskie oraz za pomocą rozściełacza kładą warstwę kruszywa pod przyszłą nawierzchnię. Inwestorem jest Powiat Siemiatycki, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe “Maksbud” z Bielska Podlaskiego.

Jest to największa inwestycja drogowa realizowana w tym roku przez Powiat na terenie Miasta Siemiatycze. Inwestycja (na odcinku miejskim) w 50% kosztów kwalifikowanych jest finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotacja pozyskana przez powiat) oraz wkładu własnego budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Miasta Siemiatycze.

Zadanie obejmuje między innymi : przebudowę jezdni i chodników, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowy zjazdów, budowę przyłączy zasilających lampy na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych, remont kanalizacji deszczowej w technologii rękawa z przebudową i budową przykanalików.

W przyszłym roku przebudowane zostaną dwa odcinki ul Słowiczyńskiej: od ul. Kasztanowej do Norwida oraz od Słowiczej do granicy administracyjnej Miasta Siemiatycze (do nowo powstającego osiedla domów jednorodzinnych).

W ramach tego samego zadania pod nazwą  “Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach” przebudowany już został odcinek trasy położony na terenie Gminy Siemiatycze: od granicy administracyjnej Miasta Siemiatycze do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bacikach Średnich.

Całkowita wartość inwestycji: 8 018 391,01 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 951 471,60 zł