Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2022r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Powiatu Siemiatyckiego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2022 roku.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 91/540/21 z dnia 03 listopada 2021r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Siemiatyckiego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2022 roku.

Realizacja zadania zostanie powierzona: „Pasieka” Fundacja Rozwoju i Wsparcia pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów wraz z udzieleniem dotacji w wysokości: 64.020,00zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Marek Bobel