Wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu siemiatyckiego przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm..), uchwały nr 96/558/21 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, uchwały nr 96/559/21 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz uchwały nr 96/561/21 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14 grudnia 2021 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

DO POBRANIA: wykaz nieruchomości