Wyniesione przejścia dla pieszych na ul. 3 maja i B. Głowackiego w Siemiatyczach wraz z doświetleniem jezdni

Powiat Siemiatycki dba o bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych na powiatowych drogach. Ma to związek z uzyskaniem 80% dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania poprawiającego bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach.

Planowane są kolejne tego typu inwestycje w innych rejonach naszego powiatu.

Celem realizacji projektu była poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez korektę lokalizacji 2 przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach z ich przebudową na przejścia wyniesione. Wartość inwestycji to 524 tys. zł, Powiat Siemiatycki pozyskał na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 370 tys. złotych. Pozostałe 154 tys. zł pochodzi z budżetu powiatu siemiatyckiego.

Intensywnie oświetlona “zebra” zwiększa poczucie bezpieczeństwa u pieszych, zwiększając jednocześnie komfort kierowców, którzy już z daleka widzą osobę pokonującą przejście – mówią urzędnicy.

Przebudowywano przejście na ulicy 3 Maja – na wysokości Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczac oraz przejście  na ulicy Bartosza Głowackiego – na wysokości Cerkwi pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach.

Na całej długości ul. 3 maja  i fragmencie ul. B. Głowackiego położono nową nawierzchnię asfaltową, wymieniono krawężniki oraz przełożono kostkę brukową.

Kierowcy zarówno w dzień jak i nocy za sprawą elementów odblaskowych oraz progu zwalniającego, będą realnie musieli zmniejszyć prędkość i wzmóc czujność.

Prace na zlecenie Powiatu Siemiatyckiego wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Maksbud” z Bielska Podlaskiego.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1. doświetlenie powyższych przejść dla pieszych nowoczesnymi lampami LED ,
2. zamontowanie punktowych elementów odblaskowych przed przejściami dla pieszych, sygnalizujących zbliżanie się pojazdu do przejścia,
3. na dojściach do przejścia przewiduje się zamontowanie ramp dla niepełnosprawnych z płytek betonowych, które swoją fakturą sygnalizują dojście do przejścia osobom niewidomym
4. zamontowanie balustrad chodnikowych
5. wymianę i ustawienie nowego oznakowania pionowego
6. wymiana krawężników, nawierzchni chodników
7. odnowa odcinka jezdni bitumicznej.