Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Siemiatycze dnia 2022.01.12

INFORMACJA  o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż działek położonych w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia: Działki o nr geod.:

 • 589/52 o pow. 0,0795 ha i 589/57 o pow. 0,6307 ha,

 • 589/36 o pow. 0,0292 ha,

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze,

I Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 04 stycznia 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

Przedmiot przetargu: sprzedaż działek położonych w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia: Działki o nr geod.:

 • 589/52 o pow. 0,0795 ha i 589/57 o pow. 0,6307 ha, cena wywoławcza
  – 200 400,00 zł + VAT

 • 589/36 o pow. 0,0292 ha, cena wywoławcza wynosi – 10 800,00 zł +VAT

Do działek:

 • o nr geod. 589/52 i 589/57 uzyskanej w przetargu zostanie doliczona wartość udziału 6/120 w kwocie 1280,00 zł w działkach o nr geod. 589/17 i 589/18 stanowiących drogi dojazdowe do nabytej działki.

 • o nr geod. 589/36 uzyskanej w przetargu zostanie doliczona wartość udziału 3/120
  w kwocie 640,00 zł w działkach o nr geod. 589/17 i 589/18 stanowiących drogi dojazdowe do nabytej działki.

  Dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia prowadzona jest księga wieczysta nr BI3P/00017571/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach. Działki nie są obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

WW. przetarg zakończył się w zakresie działki o nr geod:

 • 589/52 o pow. 0,0795 ha i 589/57 o pow. 0,6307 ha położonej w Wólce Nadbużnej – wynikiem pozytywnym. Osoba ustalona na nabywcę to Pan Tomasz Moskal.
  Do przetargu dopuszczono 1 osobę. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
  – 248 962,00 zł brutto.

 • 589/36 o pow. 0,0292 ha położona Wolce Nadbużnej – wynikiem pozytywnym. Osoba ustalona na nabywcę to Pani Dominika Roberta Bartoszuk .
  Do przetargu dopuszczono 2 osoby. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
  – 13 424,00 zł brutto.

z up. STAROSTY

Sylwester Zgierun

WICESTAROSTA