Informacja dla Ukraińców szukających schronienia w powiecie i przebywających na terenie powiatu siemiatyckiego

У зв’язку з ситуацією в Україні, Семятицьке староство інформує, що призначена група з організації тимчасового розміщення біженців із території, охопленої збройним конфліктом.

Люди, які приїхали з України і які потребують притулку в районі Семятич можуть особисто прийти в офіс для отримання відповідної допомоги – Повітове староство вул. Лег.Пілсудськего 3 у Семятичах – Starostwo Powiatowe Ul. Leg. Piłsudskiego 3 w Siemiatyczach кімната 108, 1 поверх, або тел. (85) 65 66 575. (понеділок 8.00-16.00, вівторок-п’ятниця 7.30-15.30) У неробочий час та в неробочі дні повідомлення про допомогу направляти за тел. 506713625 – Юстина Трусяк, уповноважений з питань оборони 604 128 302 – Сільвестер Згерун, Віце-староста Семятицького району або електронною поштою на такі електронні адреси: ocizk@siemiatycze.pl, sylwester.zgierun@siemiatycze.pl

Людей з України, які вже самостійно знайшли житло в районі Семятич просимо повідомити про цей факт за вищевказаними телефонами. або особисто до семятицького старости (кім. 108, перший поверх)

Семятицький староста – Марек Бобель


W związku z sytuacją na Ukrainie,  Starosta Siemiatycki informuje iż został powołany zespół ds. organizacji doraźnych miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym.

Osoby przybyłe z Ukrainy,

które potrzebują schronienia na terenie Powiatu Siemiatyckiego

mogą zgłosić się osobiście do urzędu  celem uzyskania stosownej pomocy

– Starostwo Powiatowe ul. Leg. Piłsudskiego 3 w Siemiatyczach

pok. 108, I piętro,  lub tel. (85) 65 66 575.

(w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30-15.30)

Po godzinach pracy urzędu i w dni wolne od pracy

zgłoszenia o pomoc należy kierować pod numery tel.

506713625 – Justyna Trusiak Pełnomocnikiem ds. Obronności

604128302 – Sylwester Zgierun Wicestarosta Siemiatycki

lub pocztą elektroniczną na poniższe adresy email:

ocizk@siemiatycze.pl, sylwester.zgierun@siemiatycze.pl

Osoby z Ukrainy, które samodzielnie znalazły już zakwaterowanie na terenie Powiatu Siemiatyckiego

proszone są o zgłoszenia tego faktu pod wyżej wymienionymi numerami tel.

lub złożenie wizyty osobistej w siemiatyckim starostwie (pok. 108, I piętro )

– celem uzyskania dodatkowej pomocy.

Starosta Siemiatycki – Marek Bobel


Information for Ukrainian citizens seeking accommodation and staying in Siemiatycze Poviat

In connection with the situation in Ukraine, Staroste of Siemiatycze Poviat informs that there is a special group who organises temporary accommodation for the people fleeing the Russian military aggression against Ukraine.

People who came from Ukraine and need accommodation in Siemiatycze Poviat shall personally appear in the office to get help – Starostwo Powiatowe ul. Leg. Piłsudskiego in Siemiatycze room 108, 1st floor or call (85) 65 66 575 (Monday 8.00-15.00, Tuesday – Friday 7.30-15.30)

If you need help after the office’s opening hours or on non-working days, call:

506713625 – Justyna Trusiak Officer for defence

604128302 – Sylwester Zgierun Vice-staroste of Siemiatycze Poviat

Or send an email to: ocizk@siemiatycze.pl, sylwester.zgierun@siemiatycze.pl

People who have already found accommodation in Siemiatycze Poviat themselves, please report this calling the numbers given above or visit the office personally (room 108, 1st floor) in order to receive additional help.

Staroste of Siemiatycze Poviat – Marek Bobel