Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach z akredytacją międzynarodowego programu Erasmus +

Oznacza to, że do 2027 roku siemiatyckie Liceum Ogólnokształcące ma ułatwioną drogę aplikowania w konkursach i większe szanse na pozyskanie dofinansowania do swoich projektów. Projekt LO Siemiatycze pilotowany przez Powiat Siemiatycki znalazł się na 63 miejscu spośród 117 projektów z całej Polskie pozytywnie ocenionych. Ponad 100 szkół nie otrzymało akredytacji, a więc konkurencja była naprawdę duża.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży, sportu adresowany również do uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Środki na realizację wybranych projektów w Polsce przyznaje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus +. Nie jest to prosta droga, ale z całą pewnością warto nią pójść ze względu na możliwość realizacji interesujących projektów międzynarodowych.

Placówki, które się o nią starają, muszą wykazać się wręcz doskonałą realizacją projektów, zgodną ze ściśle określonymi standardami jakości Erasmusa. Ich stosowanie jest priorytetowe dla komisji akredytacyjnej. Dlatego, że umożliwiają wszystkim uczestnikom zdobycie właściwych doświadczeń w zakresie mobilności i efektów uczenia się oraz zadbanie o to, by wszystkie organizacje otrzymujące dofinansowanie realizowały zakładane cele projektowe.

Projekty erasmusowe realizowane przez siemiatyckie LO zostały bardzo wysoko ocenione i są zgodne z założeniami akredytacji. Teraz dzięki niej uczniowie i nauczyciele zaangażowani w projekty międzynarodowe będą mogli realizować ich jeszcze więcej. Szkoła ma także możliwość starania się o finansowanie swoich działań według mocno uproszczonych procedur przez cały okres obowiązywania akredytacji, a więc przez 6 najbliższych lat.

Warto przypomnieć że w ubiegłym roku taką akredytację Erasmus+ w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe uzyskał Zespól Szkół Technicznych w Czartajewie i Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Tym samym wszystkie powiatowe szkoły ponadpodstawowe mają możliwość korzystania z wyjazdów edukacyjno – szkoleniowych, z których już korzystają uczniowie poszczególnych placówek.

Obowiązkiem  samorządu z optymizmem patrzącego w przyszłość jest inwestowanie w rozwój młodzieży stanowiącej przyszłe zaplecze pokoleniowe nie tylko Powiatu Siemiatyckiego, ale także całego regionu, dlatego tak ważne jest umożliwianie im uzyskania jak największej ilości kompetencji i umiejętności, które w przyszłości pozwolą im nie tylko na znalezienie pożądanej pracy, ale przede wszystkim na znalezienie zatrudnienia korzystnego jakościowo, gwarantującego bezpieczeństwo finansowe. W tym kierunku niezbędne są właśnie takie działania jak powyższe, które od lat podejmuje Powiat Siemiatycki.