Pozyskaliśmy dodatkowe blisko 4 miliony złotych na drogi poscaleniowe w Gminie Perlejewo

Dzięki staraniom Starosty Siemiatyckiego Marka Bobla zaangażowaniu Wójta Gminy Perlejewo Jakuba Wierzbickiego, powiat siemiatycki otrzyma dodatkowe blisko 4 miliony złotych na drogi poscaleniowe, które w tym roku będą budowane na terenie Gminy Perlejewo w ramach realizowanego projektu “Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo”. Dziś w Białymstoku została podpisana stosowna umowa w tej sprawie. Na wniosek powiatu Zarząd Województwa Podlaskiego zadecydował o przyznaniu dodatkowych ponad 3 milionów 832 tys. złotych na realizację powyższego projektu.

Starosta Marek Bobel składa serdeczne podziękowania Marszałkowi Województwa Podlaskiego Arturowi Kosickiemu i całemu Zarządowi Województwa Podlaskiego za przychylność i bardzo dobrą bardzo dobrą dla samorządów i społeczności południowego Podlasia decyzję.

Wartość realizowanego projektu na terenie Gminy Perlejewo przekracza 28 milionów złotych, z czego na same drogi Powiat Siemiatycki skieruje blisko 21 milionów złotych. Umowa z wykonawcą prac budowlanych Przedsiębiorstwem Transportowo – Usługowym „Anna” Marek Tarasiuk z Klekotowa  zostanie podpisana do końca lutego, a budowa asfaltowych dróg ma się zakończyć najpóźniej jesienią tego roku.

Powiat zlecił również wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego gruntów obiektu „OSMOLA I INNE” na terenie gm. Dziadkowice. Dokumentacja ma być gotowa do końca lipca tego roku. Natomiast prace budowlane na drogach na terenie Gminy Dziadkowice będą prowadzone w 2023 roku.