Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie

informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie, gmina Siemiatycze, objętych Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia: Działki o nr geod.:

– 317/48 o pow. 0,6247 ha i 317/49 o pow. 0,6181 ha położone w Czartajewie

– 317/52 o pow. 0,6719 ha i 317/53 o pow. 0,7131 ha położone w Czartajewie.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ podaję do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie, gmina Siemiatycze, objętych Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

I Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 11 marca 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

Przedmiot przetargu:

sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętych Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Działki o nr geod.:

– 317/48 o pow. 0,6247 ha i 317/49 o pow. 0,6181 ha położone w Czartajewie – cena wywoławcza – 430 000, 00 zł netto + VAT

– 317/52 o pow. 0,6719 ha i 317/53 o pow. 0,7131 ha położone w Czartajewie cena wywoławcza – 431 000, 00 zł netto + VAT

Wyżej wymienione nieruchomości posiadają urządzoną KW Nr BI3P/00026714/2 prowadzoną
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych
w Siemiatyczach. Nieruchomości nie są obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

WW. przetarg zakończył się w zakresie działek o nr geod:

  • 317/48 o pow. 0,6247 ha i 317/49 o pow. 0,6181 ha położonych w Czartajewie – wynikiem pozytywnym,

    Do przetargu dopuszczono 1 podmiot.

    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 534 190,00 zł brutto

    Osoba ustalona na nabywcę to Pan Borys Wiśniewski

    prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INTEGRA Borys Wiśniewski.

  • 317/52 o pow. 0,6719 ha i 317/53 o pow. 0,7131 ha położonych w Czartajewiewynikiem negatywnym, ponieważ osoba dopuszczona zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/, nie zaoferowała postąpienia ponad cenę wywoławczą.

STAROSTA

mgr Marek Bobel

Siemiatycze dnia 2022.03.21