Nowe nakładki asfaltowe na drogach powiatowych

Spółka Budimex położy nowe nakładki asfaltowe na trzech odcinkach drogi powiatowej Nr 1785B Mielnik – Mętna o łącznej długości ok. 1,8 km. Nowy asfalt pojawi się również na drodze powiatowej Nr 1781B Mielnik Sutno – Niemirów na odcinku w miejscowości Sutno – o długości ok. 1,8 km. Spółka prace budowlane wykona na swój koszt, a jest to efekt zawartego porozumienia pomiędzy „Budimexem” i Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach.

Nowa nawierzchnia asfaltowa pojawi się w miesiącu lipcu. Spółka “Budimex” korzysta z powyższych dróg powiatowych do przewożenia materiałów i maszyn związanych z budową zapory na granicy polsko – białoruskiej.