Konkurs z wiedzy prawnej powiatu siemiatyckiego

W Zespole Szkół w Siemiatyczach odbył się Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Siemiatyckiego zorganizowany przez Fundację Pasieka. Patronat nad konkursem sprawował Starosta Powiatu Siemiatyckiego Marek Bobel.

Fundacja Pasieka oprócz zadań z zakresu edukacji prawnej, realizuje we współpracy ze starostwem nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców.

Laureatami konkursu zostali:

1. Daria Osmólska – Zespół Szkół w Siemiatyczach

2. Mateusz Godawski – Liceum Ogólnokształcące KEN w Siemiatyczach

3. Wiktoria Filińska – Liceum Ogólnokształcące KEN w Siemiatyczach

Dyrektor Zespołu Szkół w Siemiatyczach – Pani Bożena Krzyżanowska, wyraziła podziękowanie Fundacji Pasieka za podjęcie inicjatywy edukacji prawnej młodzieży szkolnej. Zaznaczyła jednocześnie – Mamy nadzieję, że konkurs odbywać się będzie cyklicznie.

Jak podkreślał przedstawiciel organizatora konkursu – adwokat Emilia Dudko, celem podejmowanych działań jest zachęcanie młodzieży do poszerzania swojej wiedzy w zakresie prawa, inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi, w tym także wiązania swojej przyszłości z zawodami prawnymi. – Mam nadzieję, że już niedługo, za parę lat, będziemy mogli przynajmniej z niektórymi z Was spotykać się na korytarzach sądowych jako profesjonalni pełnomocnicy.

Przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone przeprowadzeniem przez Fundację Pasieka licznych działań z zakresu edukacji prawnej, w tym cyklu warsztatów prawnych w szkołach średnich.

Działaniami fundacji zostały objęte szkoły:

Zespół Szkół w Siemiatyczach,

Liceum Ogólnokształcące KEN w Siemiatyczach,

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

Zespół Szkół Rolniczych im. W .Witosa w Ostrożanach

Realizacja ww. działań jest możliwa wyłącznie dzięki współpracy Fundacji Pasieka z Powiatem Siemiatyckim.