Blisko 8 milionów złotych na kolejne inwestycje w powiecie siemiatyckim

Znane są już wyniki 3 edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. Poważna suma pieniędzy trafi także do nas! Otóż w Powiecie Siemiatyckim, do którego z rządowego programu trafi blisko 8 milionów złotych zostaną zrealizowane 4 ważne zadania inwestycyjne. Przyznane dofinansowanie może pokryć maksymalnie 98 proc. kosztów inwestycji, oznacza to, że poszczególne samorządy będą musiały wnieść zaledwie 2 proc. wkładu własnego. Największą kwotę dofinansowania pozyskał Powiat Siemiatycki – 2 miliony złotych.

POWIAT SIEMIATYCKI – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce – Klukowicze w miejscowości Nurzec” – kwota dofinansowania 2 miliony złotych;

GMINA MIELNIK – Remont budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota dofinansowania 1 milion 994 tys. złotych;

GMINA NURZEC STACJA – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Nurzec-Stacja w systemie zaprojektuj i wybuduj”. – kwota dofinansowania 1 milion 960 tys. złotych;

GMINA MILEJCZYCE – Odnowa wsi Pokaniewo i Pokaniewo Kolonia” – kwota dofinansowania 1 milion 960 tys. złotych.

Zgodnie z regulaminem programu, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi wstępne promesy inwestycyjne dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie dziewięciu miesięcy od ich otrzymania.