Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

informacja o wyniku przetargu

Siemiatycze dnia 2022.07.11

 

INFORMACJA

 o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie gmina Siemiatycze,
stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

 

Przedmiot zbycia: Działka o nr geod.:

 • 317/27 o pow. 0,0813 ha,
 • 317/66 o pow. 0,0697 ha,
 • 317/67 o pow. 0,0984 ha,
 • 317/70 o pow. 0,1231 ha,

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/  podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie gmina Siemiatycze.

I Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 01 lipca 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

Przedmiot przetargu: sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie gmina Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia: Działka o nr geod.:

 • 317/27 o pow. 0,0813 ha, cena wywoławcza wynosi – 45 200,00 zł + VAT
 • 317/66 o pow. 0,0697 ha, cena wywoławcza wynosi – 35 300,00 zł + VAT
 • 317/67 o pow. 0,0984 ha, cena wywoławcza wynosi – 52 500,00 zł + VAT
 • 317/70 o pow. 0,1231 ha, cena wywoławcza wynosi – 66 700,00 zł + VAT

Do ceny każdej z działek:

 • o nr geod. 317/27, 317/66, 317/67 uzyskanej w przetargu zostanie doliczona wartość udziału po 1/4 w kwocie 1750,00 zł + VAT w działce o nr geod. 317/68 stanowiącej drogę dojazdową do nabytych działek.

Dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia prowadzona jest księga wieczysta nr BI3P/00017571/1  prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach. Działki nie są obciążone ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

 

Przetarg zakończył się w zakresie działki o nr geod:

 • 317/27 o pow. 0,0813 ha położonej w Czartajewie – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.
 • 317/66 o pow. 0,0697 ha położonej w Czartajewie – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.
 • 317/67 o pow. 0,0984 ha położonej w Czartajewie – wynikiem pozytywnym. Osoba ustalona na nabywcę to Pani Dorota Jaszczuk. Do przetargu dopuszczono 1 osobę. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 53 030,00 zł netto co daje kwotę  brutto 65 226,90 zł.
 • 317/70 o pow. 0,1231 ha położonej w Czartajewie – wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie zostało wniesione wymagane wadium, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 

STAROSTA

mgr Marek Bobel