Powiat Siemiatycki beneficjentem rządowego programu – “Aktywna tablica”

Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Powiat Siemiatycki otrzymał w 2022 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” zwanego dalej „Programem” z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii.

Dofinansowanie – 49 000,00 zł.

Całkowita wartość – 61 250,00 zł.

Udzielona dotacja stanowi nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

W ramach Programu udzielono organowi prowadzącemu wsparcia finansowego w odniesieniu do następujących szkół :

  1. Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach – 35 000,00 zł.,

  2. Technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach – 14 000,00 zł.

Aktywna Tablica” to rządowy program, którego celem jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

To dofinansowanie na modernizację szkół i innych stanowisk nauczycielskich pod kątem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli.