Rozpoczyna się budowa wirtualnej strzelnicy w Czartajewie

Firma RBK Construction Patryk Rybałtowski z Siemiatycz będzie odpowiedzialna za przygotowanie pomieszczenia pod wirtualną strzelnicę, która powstanie w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Dziś stosowną umowę w tej sprawie z wykonawcą prac budowlanych podpisali: Starosta Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun. Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie będzie jedyną szkołą w powiecie wyposażoną w tego rodzaju strzelnicę.

Powiat Siemiatycki pozyskał dofinansowanie z programu „Strzelnica w powiecie 2022” ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. To 200 tys. złotych na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy, wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia, w tym zestawu startowego i materiałów eksploatacyjnych. Warunkiem niezbędnym, żeby wykorzystać dotację jest wkład finansowy w wysokości minimum 20 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Firma RBK Construction z Siemiatycz ma 40 dni na realizację prac budowlanych.

Strzelnica oprócz kształcenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią będzie służyć również działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa. Strzelnica umożliwi prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla kilku osób strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).

Strzelnica, która powstanie w ZST Czartajew, będzie dostępna dla uczniów klas mundurowych, grup zorganizowanych młodzieży oraz organizacji proobronnych na zasadach określonych regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, zgodnie z wytycznymi MON.

Koszt zadania, na które składa się m.in. adaptacja pomieszczenia oraz zakup niezbędnego sprzętu oszacowano na 250 tys. zł, natomiast pozyskane przez samorząd powiatowy dofinansowanie wynosi 200 tys. zł.