Informacja o dotacji MON na wsparcie Oddziałów Przygotowania Wojskowego w ZST Czartajew

INFORMACJA DOTACJA NA ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO


Dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na wsparcie Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta
w Czartajewie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022, zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2021/2022, zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym, 2022/2023.

Wysokość otrzymanej dotacji – 121 296,00 złotych, co stanowi 80% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania

Wkład własny – 30 324,00 złotych, co stanowi 20% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania

Wartość całego zadania wynosi – 151 620,00 złotych.

Celem programu jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych,
przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych państwa.

Zakup umundurowania oraz specjalistycznego wyposażenia dla uczniów OPW w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie realizowany jest z dotacji Ministra Obrony Narodowej.