Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA
o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej
stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 w bloku 30
wraz z udziałem w gruncie w działce o nr geod. 629 w Ostrożanach gm. Drohiczyn,
będącej własnością Powiatu Siemiatyckiego.

 

Przedmiot zbycia: Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 30 położony  w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn położony na I kondygnacji (parterze), składający się z 3 izb, tj: 2 pokoi i kuchni oraz przedpokoju, łazienki z wc i spiżarki o powierzchni użytkowej 50,39 m² z piwnicą przynależną do lokalu o powierzchni 10,30 m², pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 18,40 m2 wraz z udziałem we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w części ułamkowej stanowiącej 7909/64714 całej powierzchni działki o nr geod. 629.

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 w bloku 30 wraz z udziałem w gruncie w działce o nr geod. 629 w Ostrożanach gm. Drohiczyn, będącej własnością Powiatu Siemiatyckiego.

I Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 04 listopada 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

 

Przedmiot przetargu:

sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 w bloku 30 wraz z udziałem w gruncie w działce o nr geod. 629 w Ostrożanach gm. Drohiczyn, będącej własnością Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia:

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 30 położonym w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn położonym na I kondygnacji (parterze), składającego się
z 3 izb, tj: 2 pokoje i kuchnia oraz przedpokoju, łazienki z wc i spiżarki o powierzchni użytkowej 50,39 m² z piwnicą przynależną do lokalu o powierzchni 10,30 m², pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 18,40 m2 wraz z udziałem we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w części ułamkowej stanowiącej 7909/64714 całej powierzchni działki o nr geod. 629 cena wywoławcza  – 70 600,00 zł

 

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada urządzoną KW Nr BI3P/00031666/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

 

Ww przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Osoba ustalona na nabywcę to Pani Aneta Komar. Do przetargu dopuszczono 1 osobę. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 71 310,00 zł

 

STAROSTA

mgr Marek Bobel