Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024

Cel szczegółowy: „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”

Tytuł projektu:„Modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Długiej w Czartajewie, w ciągu drogi powiatowej nr 1726B”

Zakres:

– doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych 2 szt. lamp doświetlających LED z zasilaniem solarnym i akumulatorami,

– budowa wyniesionego przejścia dla pieszych,

– wymiana oznakowania pionowego na znaki o licach z folii odblaskowej III generacji – 17 szt.

– oznakowanie poziome grubowarstwowe w tym P-10 na czerwonym tle – 58,25 m2

– punktowe elementy odblaskowe przed przejściami dla pieszych – 26 sztuk