Wyniesione przejście dla pieszych powstanie w Czartajewie. Ma poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu

kolaż modernizacja przejścia dla pieszych w czartajewie

Dziś w siemiatyckim starostwie podpisana została umowa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja przejścia dla pieszych na ulicy Długiej w Czartajewie w ciągu drogi powiatowej nr 1726”. Inwestycja zakłada: modernizację przejścia dla pieszych przy ulicy Długiej w Czartajewie ze zwykłego na wyniesione, doświetlenie przejścia dla pieszych nowoczesnymi lampami LED, zamontowanie punktowych elementów odblaskowych przed przejściem dla pieszych, wymianę i ustawienie nowego oznakowania pionowego i wymianę istniejącego oznakowania pionowego na odblaskowe, wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego przed i za przejściem dla pieszych.

kolaż zdjęć modernizacja przejścia dla pieszych w Czartajewie

Wykonawcą prac budowlanych na zlecenie powiatu będzie siemiatycka firma „Dimex” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk. Koszt przebudowy przejścia to blisko 122 tys. zł. Na ten cel Powiat Siemiatycki z Rządowego Programu “Razem bezpieczniej” pozyskał dofinansowanie w kwocie blisko 98 tys. złotych. Inwestycja będzie zakończona jeszcze w tym roku.

kolaż modernizacja przejścia dla pieszych w czartajewie

Analogiczną inwestycję Powiat Siemiatycki zrealizował już w 2021 roku w Siemiatyczach – dotyczyła dwóch przejść dla pieszych – ulica 3 Maja i Bartosza Głowackiego.