“Strzelnica w powiecie 2022”- powiat siemiatycki z dofinansowaniem do strzelnicy wirtualnej

tablica strzelnica w powiecie siemiatyckim

W ramach ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” Powiat Siemiatycki otrzymał dofinansowanie na realizację zadania związanego z utworzeniem wirtualnej strzelnicy z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie. Koszt całego zadania wynosi 254 750,00zł. w tym kwota dofinansowania Ministerstwa Obrony Narodowej wynosi 200 000,00 zł.

tablica strzelnica w powiecie siemiatyckim

Wirtualna strzelnica będzie służyć uczniom w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa. Korzystnie podziała na propagowanie strzelectwa w powiecie a wśród uczniów pozytywnie wpłynie na kształtowanie się postaw proobronnych, uatrakcyjni służbę wojskową poprzez kształtowanie właściwych nawyków i zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią. Ponadto ze strzelnicy będą mogli korzystać uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie (dla których organem prowadzącym jest Powiat Siemiatycki), którzy kształcą się w oddziałach przygotowania wojskowego.