Wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu siemiatyckiego przeznaczonych do sprzedaży

wykaz nieruchomości na sprzedaż

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) i uchwały nr 133/774/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości, uchwały 131/762/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz uchwały 131/761/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Do pobrania: wykaz nieruchomości (plik pdf)