Ponad 10 kilometrów dróg przebudowanych przez powiat na terenie Gminy Perlejewo – w ramach prac poscaleniowych

otwarcie drogi miodusy dworaki

28 grudnia odbyło się przecięcie wstęgi – symboliczne otwarcie drogi w miejscowości Miodusy Dworaki. Inwestycja zrealizowana została przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Gminę Perlejewo w ramach budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól, co jest elementem prowadzonych na tym obszarze prac scaleniowych.

otwarcie drogi miodusy dworaki

W otwarciu drogi uczestniczyli: Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun, Wójt Gminy Perlejewo Jakub Krzysztof Wierzbicki, Przewodniczący Rady Gminy w Perlejewie Bogdan Radziszewski wraz z radnymi, pracownicy urzędu gminy oraz mieszkańcy wsi Miodusy Dworaki.

otwarcie drogi miodusy dworaki

Wykonawca prac było Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe ,,ANNA” Marek Tarasiuk. Zadanie zostało sfinansowane PROW 2014-2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 20 956 858,47 zł , w tym prace na obiekcie scaleniowym ,,Twarogi i inne’” – 2 699 087,26 zł; prace na obiekcie scaleniowym ,,Miodusy i inne’” – 18 257 771,21 zł. Łączna długość zmodernizowanych dróg wynosi 10,46 km.