Uwaga mieszkańcy do 31 stycznia należy przerejestrować jacht lub inną jednostkę pływającą do systemu REJA24!

grafika rejestracja jednostek pływających

Uwaga- zbliża się termin utraty ważności dokumentów rejestracyjnych wydanych na podstawie „starych przepisów”. Właściciele jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zobowiązani są do zarejestrowania jednostek z wykorzystaniem systemu REJA 24. Termin, w którym należy dokonać powtórnej rejestracji do 31 stycznia 2023 r.

grafika rejestracja jednostek pływających

Właściciele jednostek pływających, które nie podlegały obowiązkowi rejestracji przed 1 sierpnia 2020 roku, tj. wejściem w życie nowych przepisów, powinni je zarejestrować do 31 grudnia 2021 roku.

W okresie przejściowym, dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność, a właściciele jednostek pływających muszą je na nowo zarejestrować z wykorzystaniem Systemu REJA24 zgodnie z terminami wskazanymi poniżej.

terminy rejestracji tabela

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 65 66 536 – Wydział Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach (pok. 214, II piętro).


Przypominamy, iż właściciel jednostki pływającej zarejestrowanej w nowym rejestrze (System REJA) jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący o:

  • zbyciu jednostki,
  • nabyciu jednostki,
  • zmianie stanu faktycznego (zmiana danych w rejestrze),
  • zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.

Na zgłoszenie powyższych zdarzeń właściciel ma 30 dni, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia.