Prezentacje Edukacyjno – Doradcze “Uczelnie w powiecie”

prezentacje "uczelnie w powiecie"

Dwutygodnik lokalny „Wieści Podlaskie” wspólnie ze Starostą Siemiatyckim i Dyrekcją siemiatyckiego LO zorganizował Prezentacje Edukacyjno-Doradcze „Uczelnie w Powiecie”, które właśnie dziś odbyły się w Zespole Szkół przy ul. T. Kościuszki. Podczas prezentacji zaprezentowały się uczelnie z województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

prezentacje "uczelnie w powiecie"

Ideą prezentacji jest dostarczenie uczniom szkół ponadpodstawowych, głównie maturzystom, wyczerpującej informacji o warunkach i możliwościach kontynuowania nauki po ukończeniu szkoły średniej.

prezentacje "uczelnie w powiecie"

Rozmowy z przedstawicielami uczelni, ulotki i informatory przybliżają przyszłym studentom specyfikę poszczególnych szkół wyższych, zasady rekrutacji i studiowania, opłaty i stypendia. Nagrodę Starosty Marka Bobla za najciekawszą prezentację otrzymał Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach.

prezentacje "uczelnie w powiecie"