W Siemiatyczach powstanie Oddział Inspekcji Transportu Drogowego – trwa nabór do pracy!

itd w siemiatyczach

Dzięki Staraniom Starosty Marka Bobla jeszcze w tym roku w Siemiatyczach powstanie Oddział Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Białegostoku. Trwa już nabór do pracy w siemiatyckim oddziale, który będzie miał swoją siedzibę przy ul. Kilińskiego.

Powstanie Oddziału WITD w Siemiatyczach przyczyni się do zwiększenia potencjału Powiatu i powstania nowych miejsc pracy, których potrzebujemy w mieście i powiecie. Jestem przekonany, że powstanie oddziału pozytywnie wpłynie na rozwój naszego Powiatu i Miasta Siemiatycze, bowiem każda nowa instytucja przyczynia się między innymi do poprawy wizerunku regionu oraz co najważniejsze jest jednym z czynników czynników miastotwórczychmówi Starosta Siemiatycki Marek Bobel.

itd w siemiatyczach

Inspekcja Transportu Drogowego szczególnie dba o przestrzeganie zasad, przepisów prawa przez kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. ITD między innymi bada czas pracy, stan techniczny pojazdów, zabezpiecza skutecznie drogi krajowe przed użytkowaniem pojazdów niesprawnych technicznie prowadzonych przez kierowców, którzy nie spełniają norm.

WITD oferuje w Siemiatyczach 5 stanowisk pracy na cały etat. Osoba aplikanta zostanie poddana szkoleniom, a także będzie uczestniczyła w działaniach ITD na terenie województwa podlaskiego. Będzie obecna przy kontrolach drogowych i pomoże w sporządzaniu dokumentacji, zdobywając w ten sposób niezbędną praktykę. Następnie podejdzie do „egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia”, by potwierdzić swoje kwalifikacje i stać się pełnoprawnym inspektorem.

Chętnych do pracy w ITD w Siemiatyczach odsyłamy na stronę: https://witd.pbip.pl/?event=kategoria&id=35

Najważniejsze wymagania? Prawo jazdy kategorii B, matura, co najmniej 23 lata, znajomość podstawowych ustaw regulujących transport drogowy, badania lekarskie, polskie obywatelstwo i bycie osobą niekaraną. Wśród opcjonalnych, dodatkowych atutów wskazano prawo jazdy kategorii C, znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego.

Poza 4098,33 wynagrodzeniem brutto na tzw. „start”, oferuje się między innymi dofinansowanie wakacyjne dla pracownika oraz jego dzieci, „trzynastkę”, dodatek za wysługę lat, nagrodę jubileuszową itd.