Wicestaroście Sylwestrowi Zgierunowi, płynące z głębi serc wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki…

kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. Lucyny Zgierun

Matki Wicestarosty Sylwestra Zgieruna

Rodzinie i Bliskim Zmarłej

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia

składają

Starosta Marek Bobel, Zarząd i Rada Powiatu Siemiatyckiego,

pracownicy Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

oraz pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych


nekrolog