Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

grafika wykaz nieruchomości

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały nr 143/816/23 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zbycia nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny.

DO POBRANIA: PEŁNA TREŚĆ WYKAZU (PLIK PDF)