Drogowcy kładą asfalt na drodze powiatowej Milejczyce – Klukowicze

Powiat Siemiatycki  realizuje zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce – Klukowicze w miejscowości Nurzec”. Pracami budowlanymi został objęty odcinek drogi o długości 1,6 km, we wsi Nurzec (gm. Nurzec Stacja). Prace realizowane są w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozbudowa polega na wykonaniu jezdni o szerokości 5,5 m na terenie niezabudowanym oraz jezdni o szerokości 6,0 m na terenie zabudowanym w miejscowości Nurzec. Zakres robót obejmuje rozbudowę odcinka drogi polegającą na wykonaniu: nowej nawierzchni jezdni drogi, zjazdów indywidualnych, przepustów, oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowita wartość inwestycji to blisko 3,2 miliona złotych. Pozyskane przez powiat dofinansowanie z rządowego programu wynosi 2 miliony złotych. Inwestycja jest współfinansowana solidarnie z budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Nurzec Stacja. Wykonawcą jest spółka „Maksbud”.