Dotrzymujemy słowa. Kolejny krok na drodze do budowy ścieżki pieszo – rowerowej do Św. Góry Grabarki!

budowa ścieżki do grabarki grafika

Powiat Siemiatycki zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami podejmuje kolejne działania związane z budową ścieki pieszo – rowerowej z Siemiatycz do Świętej Góry Grabarki o długości 6,98 km (w tym na terenie Miasta Siemiatycze 2,120 km – 30 %, na terenie Gminy Siemiatycze 2,330 km – 33 %, na terenie gminy Mielnik 0,140 km – 2 %, na terenie Gminy Nurzec – Stacja 2,390 km – 35 %).

W pierwszym etapie inwestycji – na terenie Miasta Siemiatycze bardzo zaawansowane są prace związane z budową ciągu pieszego na ulicy Wysokiej – na odcinku od skrzyżowania z ulicą Andersa do cmentarza prawosławnego. Na ten cel Powiat Siemiatycki pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 60% kosztów inwestycji – kwotę ponad 740 tys. złotych. Pozostałe 40% udziału własnego w inwestycji solidarnie sfinansują Powiat Siemiatycki 20% i Miasto Siemiatycze 20%.

Natomiast dziś Starosta Marek Bobel zwrócił się pisemnie do Burmistrza Siemiatycz oraz Wójtów Gmin – Siemiatycze, Nurzec Stacja i Mielnik z wnioskiem o współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej związanej z budową całej ścieżki pieszo rowerowej do Św. Góry Grabarki. Szacunkowy koszt zadania to 300 tys. zł. Powiat Siemiatycki deklaruje pokrycie 50% kosztów zadania – kwotę 150 tys. zł. Natomiast od poszczególnych samorządów gminnych, przez których tereny będzie przebiegała ścieżka powiat oczekuje solidarnego wsparcia w wysokości: Miasto Siemiatycze 15% z kwoty 300 tys. zł – 45 tys. zł, Gmina Siemiatycze 16,5% z kwoty 300 000 zł – 49 500 zł, Gmina Mielnik 1% z kwoty 300 000 zł – 3 tys. zł, Gmina Nurzec – Stacja 17,5% z kwoty 300 000 zł – 52 500 zł.

Powiat Siemiatycki oczekuje przychylnego potraktowania przedstawionej propozycji i szybkiego podjęcia stosownych decyzji i uchwał, co pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej.