Wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu siemiatyckiego przeznaczonych do zbycia

grafika wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do zbycia

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344) oraz uchwały nr 150/852/23 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie zbycia nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny:

DO POBRANIA: PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA