Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim”

grafia pup siemiatycze
Od 15 czerwca 2023 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach rozpoczyna realizację projektu niekonkurencyjnego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, Działanie 7.1 Wspieranie zatrudnienia w regionie.
W projekcie przewidziano realizację:
  • staży,
  • prac interwencyjnych,
  • szkoleń,
  • dotacji w formie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy,
  • bonów na zasiedlenie,
  • usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Więcej informacji na stronie: https://siemiatycze.praca.gov.pl/