Powiat siemiatycki ma nowoczesną strzelnicę!

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

W powiecie siemiatyckim otwarto strzelnicę cywilno – sportową, która znajduje się w obrębie wsi Borysowszczyzna (gm. Nurzec Stacja). To nowoczesny obiekt który, pozwala na wykonywanie strzałów na odległość 100 metrów, z postaw strzeleckich „leżąc”, „klęcząc” i „stojąc” do celów stałych i ukazywanych. Posiada 6 stanowisk strzeleckich oraz wydzielony rejon pola tarczowego do strzelań z pistoletów wojskowych na odległościach od 10 m do 50 m pod kulochwytem głównym. Dodatkowo obiekt posiada osie do strzelań myśliwskich z możliwością strzelań na 50 i 35 metrów.

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

Koszt budowy strzelnicy to kwota ponad 9 milionów złotych. Inwestycja nie byłaby zrealizowana, gdyby nie wsparcie w ramach: programu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023” z dofinansowaniem w wysokości 3 milionów złotych, Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 milionów złotych oraz dzięki dotacji Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 900 tysięcy złotych.

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

Strzelnica będzie dostępna bezpłatnie. Będą mogli korzystać z niej żołnierze i inne służby mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego (działają one w szkołach średnich prowadzonych przez powiat siemiatycki w Czartajewie i Siemiatyczach), członkowie grup strzeleckich, myśliwi i inne zainteresowane osoby.

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

Jak potrzebny jest to obiekt, podkreślał podczas uroczystości Starosta Siemiatycki Marek Bobel. Dziękował on wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania – zarządowi i radzie powiatu siemiatyckiego, parlamentarzystom w szczególności posłowi Jarosławowi Zielińskiemu i wiceministrowi Dariuszowi Piontkowskiemu, Lasom Państwowym i Wójtowi Gminie Nurzec Stacja.

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

W tym wyjątkowym wydarzeniu, uczestniczyli gospodarze obiektu: Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, mieszkańcy powiatu i zaproszeni goście w tym: Poseł Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Wiśniewski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele – Wojska Polskiego w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Lasów Państwowych, radni powiatu siemiatyckiego i wójtowie gmin z terenu powiatu, myśliwi, duchowni kościoła katolickiego i prawosławnego. Nie zabrakło też przedstawicieli szkół, w tym kadetów z Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie. Zaproszeni na uroczystość goście pogratulowali władzom powiatu siemiatyckiego takiego nowoczesnego i potrzebnego obiektu.

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

Strzelnicę oficjalnie otwarto przecinając symboliczną wstęgę. Kapłani dokonali poświęcenia strzelnicy. Na koniec zaproszono wszystkich do zwiedzenia obiektu.

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

– Jestem pewien, że tak nowoczesnej strzelnicy nie ma w całym regionie. To jest efekt naszej ciężkiej pracy i działań. Trzeba podkreślić fakt iż strzelnica została wybudowana praktycznie w 100% z pieniędzy zewnętrznych. Czasy jak widać mamy szczególne i trzeba uczyć posługiwania się bronią i sprawnego strzelania, by w czasie zagrożenia móc bronić naszej Ojczyzny. Mam nadzieję, że nigdy u nas wojny nie będzie, ale trzeba być przygotowanym na trudne sytuacje. Na terenie powiatu siemiatyckiego mieszka 700 myśliwych. Oprócz tego są służby mundurowe, żołnierze, różne grupy strzeleckie zainteresowane strzelaniem. Każdy będzie mógł korzystać z obiektu. Raz jeszcze podkreślę iż chodzi o to, aby nauczyć się bezpiecznego posługiwania bronią – mówił Starosta Marek Bobel.

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

Bardzo dobrze, że taka nowoczesna strzelnica powstała w powiecie siemiatyckim. To wielki sukces starosty i całego powiatu. Właśnie żołnierze z nowej jednostki w Czartajewie będą korzystali z tego obiektu, by podnosić swoje umiejętności strzeleckie. Będą też szkoliły się służby mundurowe oraz członkowie innych organizacji. Cieszę się, że mogłem pomóc z realizacji tej inwestycji, gdyż głęboko wierzę w to, że będzie ona bardzo dobrze służyła mieszkańcom powiatu siemiatyckiego – mówił Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński.

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

To wszystko dla dobra mieszkańców powiatu siemiatyckiego, mieszkańców Polski. Niech ta strzelnica żyje, niech tu przybywają żołnierze, służby mundurowe, cywile, wszyscy którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności strzeleckie – mówił wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

– Niech ta strzelnica służy wojsku, młodzieży. Polskich żołnierzy jest w naszym województwie 10 tysięcy. Zamiarem kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej jest to, żeby żołnierze byli w województwie, żeby tu ćwiczyli, żeby odstraszać potencjalnego agresora – mówił podczas uroczystości wiceminister obrony narodowej Michał Wiśniewski.

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

Strzelnica znajduje się z dala od miejsc zamieszkania, dzięki czemu nie stanowi zagrożenia i niebezpieczeństwa dla okolicznych mieszkańców.

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki

strzelnica otwarcie powiat siemiatycki