„Budowa obiektów sportowych w Powiecie Siemiatyckim” – dofinansowanie

tablica o dofinansowaniu obiekty sportowe

Projekt realizowany pod nazwą „Budowa obiektów sportowych w Powiecie Siemiatyckim” obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

  1. Budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie oraz

  2. Przebudowę boiska wielofunkcyjnego i bieżni oraz budowę siłowni zewnętrznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w
    Siemiatyczach.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego w ZST w Czartajewie jest budowa
pełnowymiarowego boiska treningowego o wymiarze pola do gry 105x68m
o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem,
oświetleniem, odwodnieniem, zbiornikami na wody opadowe, piłkochwytami i utwardzeniem terenu. System nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, wypełnienie), która posiada cechy jak najbardziej zbliżone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym
i o
odpowiedniej przepuszczalności, jednocześnie zapewniającej środowisko gry zmniejszające ryzyko występowania obrażeń u graczy i stabilizację wypełnienia typu piasek kwarcowy i granulat EPDM.
Przedmiotem zadania inwestycyjnego w LO w Siemiatyczach jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem (urządzenia sportowe), zawierającego pola do gry o wymiarach: – piłki ręcznej 20,10 x 40,00 m – koszykówka 15,00 x 28,00 m – kort tenisowy 10,97 x 23,77 m – siatkówka 9,00 x 18,00 m. Dopełnieniem zespołu sportowego
będzie również utworzenie: bieżni okrężnej, bieżni prostej (100m), siłowni zewnętrznej, strefy street workout, oświetlenia boiska, elementów małej architektury (ławki , kosze),ogrodzenie boiska.

Całkowita wartość inwestycji – 9 344 310,73 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład , Program Inwestycji Strategicznych – 8 000 000,00 zł

Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego. Dofinansowanie – 300 000,00 zł.

Termin realizacji inwestycji do 18 sierpnia 2024 roku.

Wykonawca inwestycji – EVERSPORT, Sp. zo. o. , ul. Kiersnowskiego 12/20 Warszawa

tablica dofinansowanie umwp