Ślubowanie kadetów i otwarcie nowoczesnej strzelnicy w siemiatyckim LO

otwarcie strzelnicy w liceum i ślubowanie kadetów

Dzisiaj odbyło się uroczyste ślubowanie kadetów I klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół w Siemiatyczach. Był to szczególny dzień dla całej społeczności szkolnej. Tego samego dnia dokonano również otwarcia nowoczesnej pneumatycznej strzelnicy, która umiejscowiona została w jednym ze szkolnych budynków. Dzięki niej kadeci klas OPW będą mogli trenować strzelanie oraz podnosić swoje kwalifikacje z obsługi broni. Inwestycja powstała w ramach środków finansowych Powiatu Siemiatyckiego oraz dotacji jaką powiat pozyskał z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu “Strzelnica w Powiecie 2023”.

śluboewanie kadetów i otwarcie strzelnicy w liceum

W uroczystym ślubowaniu uczestniczyli: Starosta Marek Bobel, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, Marek Malinowski członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Płk Jarosław Kowalewski szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, przedstawiciele wojska, dyrektorzy powiatowych szkół, służb mundurowych, duchowni, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice i rodziny kadetów.

śluboewanie kadetów i otwarcie strzelnicy w liceum

– Jestem bardzo dumny, że mamy tak ambitną młodzież – mówi Starosta Marek Bobel. – My jako samorząd powiatowy jesteśmy po to, by wspierać wszelkie działania związane z oświatą. Po ukończeniu OPW i zdaniu matury młodzież będzie mogła aplikować na wojskowe uczelnie wyższe oraz do pracy w różnych służbach mundurowych. Cały czas inwestujemy w nasze szkoły. Dziś oddajemy do użytku nowoczesną strzelnicę pneumatyczną, a za chwilę rozpoczną się prace związane z budową przy siemiatyckim liceum bardzo dużego kompleksu sportowego. Strzelnica pneumatyczna to ogromny atut przy wyborze przyszłego kształcenia młodego człowieka. Wartość inwestycji to 837 tys. zł, z czego 300 tys. zł powiat siemiatycki pozyskał ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

śluboewanie kadetów i otwarcie strzelnicy w liceum

Otwarta w LO nowoczesna strzelnica pneumatyczna umożliwia strzelanie z karabinków i pistoletów pneumatycznych pięciu osobom jednocześnie. Obiekt jest wyposażony m.in. w kulochwyty (wychwytywacze śrutu) oraz tzw. tarczociągi (urządzenia do transportu tarcz strzelniczych), które umożliwiają zmianę odległości zatrzymywania tarcz oraz po pięć pistoletów i karabinków pneumatycznych.

śluboewanie kadetów i otwarcie strzelnicy w liceum

Nowo otwarta strzelnica będzie służyć przede wszystkim uczniom powiatowych szkół ponadpodstawowych, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa. Inwestycja ma przyczynić się również do zwiększenia ogólnego dostępu do szkoleń strzeleckich na terenie powiatu, a przez to między innymi do kształtowania i wzmacniania postaw proobronnych w społeczeństwie.

śluboewanie kadetów i otwarcie strzelnicy w liceum

śluboewanie kadetów i otwarcie strzelnicy w liceum

śluboewanie kadetów i otwarcie strzelnicy w liceum

śluboewanie kadetów i otwarcie strzelnicy w liceum

śluboewanie kadetów i otwarcie strzelnicy w liceum

śluboewanie kadetów i otwarcie strzelnicy w liceum

śluboewanie kadetów i otwarcie strzelnicy w liceum

śluboewanie kadetów i otwarcie strzelnicy w liceum

Ślubowanie kadetów i otwarcie strzelnicy w siemiatyckim LO Dzisiaj odbyło się uroczyste ślubowanie kadetów I klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół w Siemiatyczach. Był to szczególny dzień dla całej społeczności szkolnej. Tego samego dnia dokonano również otwarcia nowoczesnej pneumatycznej strzelnicy, która umiejscowiona została w jednym ze szkolnych budynków. Dzięki niej kadeci klas OPW będą mogli trenować strzelanie oraz podnosić swoje kwalifikacje z obsługi broni. Inwestycja powstała w ramach środków finansowych Powiatu Siemiatyckiego oraz dotacji jaką powiat pozyskał z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu "Strzelnica w Powiecie 2023". 	W uroczystym ślubowaniu uczestniczyli: Starosta Marek Bobel, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, Marek Malinowski członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Płk Jarosław Kowalewski szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, przedstawiciele wojska, dyrektorzy powiatowych szkół, służb mundurowych, duchowni, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice i rodziny kadetów.  	- Jestem bardzo dumny, że mamy tak ambitną młodzież - mówi Starosta Marek Bobel. - My jako samorząd powiatowy jesteśmy po to, by wspierać wszelkie działania związane z oświatą. Po ukończeniu OPW i zdaniu matury młodzież będzie mogła aplikować na wojskowe uczelnie wyższe oraz do pracy w różnych służbach mundurowych. Cały czas inwestujemy w nasze szkoły. Dziś oddajemy do użytku nowoczesną strzelnicę pneumatyczną, a za chwilę rozpoczną się prace związane z budową przy siemiatyckim liceum bardzo dużego kompleksu sportowego. Strzelnica pneumatyczna to ogromny atut przy wyborze przyszłego kształcenia młodego człowieka. Wartość inwestycji to 837 tys. zł, z czego 300 tys. zł powiat siemiatycki pozyskał ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.   	Otwarta w LO nowoczesna strzelnica pneumatyczna umożliwia strzelanie z karabinków i pistoletów pneumatycznych pięciu osobom jednocześnie. Obiekt jest wyposażony m.in. w kulochwyty (wychwytywacze śrutu) oraz tzw. tarczociągi (urządzenia do transportu tarcz strzelniczych), które umożliwiają zmianę odległości zatrzymywania tarcz oraz po pięć pistoletów i karabinków pneumatycznych.  	Nowo otwarta strzelnica będzie służyć przede wszystkim uczniom powiatowych szkół ponadpodstawowych, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa. Inwestycja ma przyczynić się również do zwiększenia ogólnego dostępu do szkoleń strzeleckich na terenie powiatu, a przez to między innymi do kształtowania i wzmacniania postaw proobronnych w społeczeństwie.