Kilometr więcej nowego asfaltu z Grabarki do Borysowszczyzny

zdjęcie z podpisania umowy grabarka borysowszczyzna

Dziś w siemiatyckim starostwie Dyrektor PZD Siemiatycze Jerzy Czapiuk w obecności Starosty Marka Bobla i zastępcy Wójta Gminy Nurzec Stacja Norberta Jadczuka podpisał umowę z firmą “Strabag” z Pruszkowa na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna)”. Wartość inwestycji to ponad 1 milion 885 tys. złotych. Zadanie w 95% finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Nurzec Stacja.

zdjęcie z podpisania umowy grabarka borysowszczyzna

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1762B o łącznej długości około 1 km. Przebudowa polegać będzie na wyprofilowaniu i wzmocnieniu istniejącej podbudowy oraz wykonaniu nowej nawierzchni mineralno – bitumcznej o szerokości 6 metrów, remoncie poboczy, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycja będzie zrealizowana w tym roku.

fragment umowy grabarka borysowszczyzna