Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch kolejnych inwestycji

W dniu 21 lutego 2024 roku zostały podpisane kolejne umowy na opracowanie dokumentacji technicznej dla dwóch nowych inwestycji:  przebudowy drogi powiatowej nr 1766B na odcinku Wyczółki- Granica Państwa oraz przebudowy mostu wraz z dojazdami w Czartajewie.

 

Opracowanie dokumentacji techniczno- budowlanej przebudowy drogi powiatowej nr 1766B na odcinku Wyczółki- Granica Państwa wykona Pracownia Projektowa Lutow Mateusz z Ełku. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie żwirową. W ramach zadania zaprojektowana zostanie nawierzchnia bitumiczna wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku ok. 400m. Koszt opracowania wynosi 24,6 tys. zł – pokryte w połowie przez Powiat Siemiatycki i Gminę Nurzec – Stacja. Termin realizacji 6 miesięcy.

 

Opracowanie dokumentacji technicznej – przebudowa mostu JNI 30006274 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1726B w miejscowości Czartajew”  zrealizuje firma PBW INŻYNIERIA SP. Z O.O. z Wrocławia.

Zakres objęty dokumentacją, ok. 700 m (w tym przebudowa istniejącej drogi powiatowej 1726B do mostu wraz z przebudową mostu). Koszt wykonania dokumentacji zostanie pokryty z budżetu Powiatu Siemiatyckiego. Termin realizacji 10 miesięcy.